Öğretmenler İçin Canva Eğitimi-Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü

Orta seviye yapılacak “Canva Eğitimine” tüm öğretmenlerimiz katılabilir. Eğitim Microsoft Teams üzerinden yapılacaktır. Katılım bilgileri ve bağlantı linkleri aşağıda yer almaktadır.

Katılım Linki:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTczMmU0MzktZTE1OS00ZGVmLThiMmYtYWJjMDQ3ZTAxMDlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222954d0ff-3b51-4a2c-a056-0c0c6b6dced7%22%2c%22Oid%22%3a%2229adb573-914c-49e0-a78f-bff974a8720b%22%7d

internetten id ile katılmak için
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting

Toplantı Kimliği: 342 329 330 235
Geçiş kodu: 6VW4nh

Tüm Öğretmenlerimize iyi çalışmalar dileriz.

Bunu Paylaş

Bir cevap yazın