Web 2.0 Araçları | En Popüler

Web 2.0 araçları nedir?

Web 2.0 ilk olarak O’Reilly Media tarafından 2004’de kullanılmıştır ve Mono internet olarak kullanılan web 1.0’ın yerini almıştır. Web 1.0 da bütün veri paylaşımları tek bir ana bilgisayardan diğer kullanıcılara ulaşırken, Web 2.0’da paylaşım bütün kullanıcılar arasında gerçekleşmektedir. Bu durum iletişim , veri paylaşımı, sosyal media araçlarının gelişimine yol açmış ve Eğitim, Ekonmi, Bilim ve projelere global boyutlar kazandırmıştır ve bilgi üretiminin ve paylaşımının hızlanmasına yardımcı olmuştur.

Not in Words tarafından yapılmış videoyu izleyiniz.

Daha geniş bir biçimde Web 2.0, kullanıcılarında içerik geliştirebildiği, birbirleriyle işbirliği yapabildiği, kullanıcılar arasında bilgi ve fikir alışverişini destekleyen ikinci kuşak web platformu olarak tanımlanmaktadır (McLoughlin & Lee, 2007 )

Web 2.0 araçlarının Projelerde olumlu ve olumsuz özellikleri

Web 1.0’n tek yönlü iletişimimin açıkları, Web 2.0’ın ortaya cıkması ile kapatıldı ve iki yönlü iletişim dönemine geçilmiş oldu. Web 2.0 temel olarak kullanıcı tasarımı merkezlidir ve daha çok interaktif, işbirlikçi iletişim ve bilgi paylaşımı ile ilgilidir. Bunlar eTwinning projelerinde olması gereken en önemli özelliklerdendir.

Web 2.0 araçları toplumdaki tüm bireylere bilgi paylaşımının yanı sıra, düşüncelerini, felsefelerini, sevdiği veya sevmediği seyleri ifade etmesine, ilgi alan konuları konusunda yorumlar yapmasına etik kuralları doğrultusunda bir özgürlük alanı oluşturur.

https://www.instagram.com/p/CAIksGgjaos/
İnstagram Sayfamız
Bunu Paylaş

Bir cevap yazın